Pravidla ligy

O pohár Hořiny 2019 – 13. ročník

Soutěž v požárním útoku podle pravidel požárního sportu, stroj může být při startu pokusu v chodu, délka výtlačného vedení 2B, jsou povoleny hadice úzké C42 a B65, ne užší. Pořadatel umožní rezervaci pořadí 14 dní před soutěží (začátek rezervace v sobotu 20:00), změny pořadí v průběhu soutěže nejsou povoleny, výjimkou je pouze výměna pozice mezi družstvy navzájem a to pouze v rámci kola. Pořadatel má právo rezervovat před spuštěním rezervace pořadí pro všechna svoje družstva. Není dovoleno provést oba pokusy v jednom kole. Pořadatel zajistí prostor pro přípravu základny a současně kontroluje dodržování časového limitu 5 min. na přípravu (ne méně). Limit se začíná měřit při opuštění základny předchozím družstvem. Pořadatel zajistí přípravnou základnu, rozhodčí na základnu, startéra a rozhodčího k terčům – 3 osoby. Čas na přípravu základny se začíná měřit na povel rozhodčího. Pozdní příjezd družstva je nutné nahlásit předem, družstvo musí být zapsáno na startovní listině před zahájením soutěže. Při startu platí nulová tolerance, tzn. není dovolen opakovaný start. Při neplatném startu může družstvo běžet pokus mimo pořadí. Tato pravidla platí pro všechny zúčastněné týmy.

1) Termíny soutěží:

Hradec 8.5.(st) 11:00 radek.mlyn@seznam.cz

Ves Touškov 18.5. 12:00 sdhvestouskov@seznam.cz

Oplot 25.5. 12:00 marti.jes@seznam.cz

Křenovy 26.5.(ne)11:00 sdh.krenovy@seznam.cz

Štítary 8.6. 12:00 stitarysdh@seznam.cz

Honezovice 15.6. 13:00 sdh.honezovice@seznam.cz

Lisov mimo Hořinu 5.7.(pá) 12:00 16.32@seznam.cz

Všekary 13.7. 13:00 sdh.vsekary@seznam.cz

Krchleby 20.7. 12:00 sdh.krchleby@gmail.com

Strýčkovice 3.8. 12:00 bozdech3@seznam.cz

Kostelec 10.8. 10:00 sdh.kostelec@seznam.cz

Stříbro mimo Hořinu 24.8. 10:00 hasicistribro@atlas.cz

Srbice 14.9. 12:00 katykubatova@seznam.cz

2) Startovné:

500 Kč - tým Startovné se platí nejpozději na první soutěži. Pořádající družstva platí ještě příspěvek 1000 Kč. 50 Kč/osobu – vstupné na galavečer

3) Ceny

Soutěž Hořina celkově - pro první 3 družstva poháry a věcné ceny pro všechna družstva Jednotlivé závody – věcné ceny pro první tři družstva.

4) Putovní pohár

získává družstvo po třech výhrách v řadě, nebo po třech výhrách během pěti let.

5) Hodnocení:

Muži, ženy: 1. místo – o 3 body více než 2. místo

2. místo – o 2 body více než 3. místo

3. místo – o 2 body více než 4. místo

4. místo – o 2 body více než 5. místo

5. místo – o 1 bod více než 6. místo

Poslední družstvo (s platným pokusem) – 5 bodů.

Za neplatný pokus obdrží družstvo 3 body, při neúčasti družstva 0 bodů.

Přesný počet bodů bude stanoven dle počtu přihlášených družstev.

Příklad bodování při počtu 15 družstev:

1. místo – 24 b.

2. místo – 21 b.

3. místo – 19 b.

4. místo – 17 b.

5. místo – 15 b.

6. místo – 14 b.

7. místo – 13 b.

8. místo – 12 b.

9. místo – 11 b.

10. místo – 10 b.

11. místo – 9 b.

12. místo – 8 b.

13. místo – 7 b.

14. místo – 6 b.

15. místo – 5 b.

Při rovnosti bodů na konci soutěží rozhoduje:

1. počet lepších umístění

2. lepší umístění na poslední soutěži

3. los

Na každé soutěži rozhoduje o pořadí vždy nejlepší dosažený čas. Časy ve finále se nepočítají. Lze zapůjčit jen jednoho závodníka z jiného sboru, tento závodník nesmí běžet na proudech. 6 členů musí být z vlastního týmu Pokud bude závodník zapůjčen ještě do dalšího družstva, budou diskvalifikována všechna družstva za které závodník poběží. Pokud bude za jeden sbor soutěžit více družstev, bude se do pořadí Hořiny počítat čas družstva A. Družstva A, B mají povoleno zapůjčit si mezi sebou více závodníků, v družstvu A musí běžet 7 vlastních členů, není možnost si vypůjčit závodníka z jiného sboru. (Pokud má sbor dvě družstva A,B musí být družtvo A složené z vlastních členů). Zapůjčený závodník musí celý závod běžet jen ve svém domovském dresu. Za družstvo mužů může nastoupit libovolný počet žen z vlastního družstva. Za družstvo žen může startovat jeden muž, ale nesmí běžet na proudech, rozdělovači nebo na koši. V případě porušení pravidel obdrží družstvo 0 b. Mezi zuby půlspojek na základně musí být mezera 5 mm. Terče budou v provedení jako deska s kruhovým otvorem s elektronickou časomírou. El. časomíra bude vybavená světelnou tabulí pro diváky.

V případě poruchy časomíry je stanovena doba max. 30 min. na opravu. Jakákoliv změna v technickém zabezpečení v průběhu soutěže (terče, časomíra, startování, ...) musí být schválena radou Hořiny, tzn. zástupci družstev Ves Touškov, Hradec, Kostelec, Honezovice a Všekary. V případě porušení pravidel je možné přihlédnout k fotkám a videu, rada může odebrat body po ukončení závodu, nejpozději však musejí být výsledky potvrzeny do konání příštího závodu. Za porušení pravidel může být odebráno pořadatelství v další sezóně.

6) Celkové hodnocení

Počet pořádajících je stanoven na max. 12 závodů, z nichž se do konečného pořadí se nebude počítat nejhorší výsledek, týká se obou kategorií muži i ženy. Vyhlášení výsledků celé sezóny proběhne předběžně 19.10.2019. Pro další ročníky bylo stanoveno 6 stálých pořadatelů (zakládajících družstev) a 1 pořadatel - vítěz soutěže, o dalších bude rozhodovat Rada Hořiny dle aktuálního pořadí:

Pořadí dalších zájemců na r. 2020:

1. Krchleby

2. Stříbro

3. Křenovy

4. Oplot

5. Štítary

6. Srbice

7. Strýčkovice

Podmínka pořadatelství je účastnit se min. 8 závodů v sezóně.

Zájemci o pořádání soutěže Hořiny musí poslat přihlášku s předběžným datumem emailem (rada.horiny@seznam.cz) v termínu do 25.10.2019.

Více informací zde

Archiv zde

Počet článků: 0  Stránka: 

0