Pravidla ligy 2020

O pohár Hořiny 2020 – 14. ročník
Soutěž v požárním útoku podle pravidel požárního sportu, stroj může být při startu pokusu v chodu,
délka výtlačného vedení 2B, jsou povoleny hadice úzké C42 a B65, ne užší.
Pořadatel umožní rezervaci pořadí 14 dní před soutěží (začátek rezervace v sobotu 20:00), změny
pořadí v průběhu soutěže nejsou povoleny, výjimkou je pouze výměna pozice mezi družstvy
navzájem, a to pouze v rámci kola.
Pořadatel má právo rezervovat před spuštěním rezervace pořadí pro všechna svoje družstva.
Není dovoleno provést oba pokusy v jednom kole.
Pořadatel zajistí prostor pro přípravu základny a současně kontroluje dodržování časového limitu 5
min. na přípravu (ne méně). Limit se začíná měřit při opuštění základny předchozím družstvem.
Pořadatel zajistí přípravnou základnu, rozhodčí na základnu, startéra a rozhodčího k terčům – 3
osoby.
Čas na přípravu základny se začíná měřit na povel rozhodčího. Pozdní příjezd družstva je nutné
nahlásit předem, družstvo musí být zapsáno na startovní listině před zahájením soutěže.
Je dovolen opakovaný start.
Tato pravidla platí pro všechny zúčastněné týmy.
Liga bude otevřená, hodnoceny budou všechna družstva dle pořadí.
Na trati budou pouze jedny značky (17,5m), které zajistí pořadatel.
1) Termíny soutěží:
Honezovice 13.6. 13:00 sdh.honezovice@seznam.cz
Všekary 11.7. 13:00 sdh.vsekary@seznam.cz
Krchleby 18.7. 12:00 sdh.krchleby@gmail.com
Křenovy 19.7. 11:00 sdh.krenovy@seznam.cz
Štítary 25.7. 12:00 stitarysdh@seznam.cz
Kostelec 8.8. 10:00 sdh.kostelec@seznam.cz
Hradec 15.8 (nebo 22.8.) 11:00 radek.mlyn@seznam.cz
2) Startovné:
Pořádající družstva platí příspěvek 1000 Kč.
Startovné se platí nejpozději na první soutěži.
3) Ceny
Soutěž Hořina celkově – pro první 3 družstva poháry a věcné ceny pro všechna družstva
Jednotlivé závody – věcné ceny pro první tři družstva.
4) Putovní pohár
získává družstvo po třech výhrách v řadě, nebo po třech výhrách během pěti let.
5) Hodnocení:
Muži, ženy:
1. místo – 20 bodů
2. místo – 17 b.
3. místo – 15 b.
4. místo – 13 b.
5. místo – 11 b.
6. místo – 10 b.
…. dále s odstupem po 1 b.
15. místo – 1 b.
Při rovnosti bodů na konci soutěží rozhoduje:
1. počet lepších umístění
2. lepší umístění na poslední soutěži
3. los
Na každé soutěži rozhoduje o pořadí vždy nejlepší dosažený čas. Časy ve finále se nepočítají.
Lze zapůjčit jen jednoho závodníka z jiného sboru, tento závodník nesmí běžet na proudech, 6 členů
musí být z vlastního týmu
Pokud bude závodník zapůjčen ještě do dalšího družstva, budou diskvalifikována všechna družstva za
které závodník poběží.
Pokud bude za jeden sbor soutěžit více družstev, bude se do pořadí Hořiny počítat čas družstva A.
Družstva A, B mají povoleno zapůjčit si mezi sebou více závodníků, v družstvu A musí běžet 7
vlastních členů, není možnost si vypůjčit závodníka z jiného sboru. (Pokud má sbor dvě družstva A,B
musí být družtvo A složené z vlastních členů).
Zapůjčený závodník musí celý závod běžet jen ve svém domovském dresu.
Za družstvo mužů může nastoupit libovolný počet žen z vlastního družstva.
Za družstvo žen může startovat jeden muž, ale nesmí běžet na proudech, rozdělovači nebo na koši.
V případě porušení pravidel obdrží družstvo 0 b.
Mezi zuby půlspojek na základně musí být mezera 5 mm.
Terče budou v provedení jako deska s kruhovým otvorem s elektronickou časomírou.
El. časomíra bude vybavená světelnou tabulí pro diváky.
V případě poruchy časomíry je stanovena doba max. 30 min. na opravu.
Jakákoliv změna v technickém zabezpečení v průběhu soutěže (terče, časomíra, startování, ...) musí
být schválena veliteli družstev.
V případě porušení pravidel je možné přihlédnout k fotkám a videu, rada může odebrat body po
ukončení závodu, nejpozději však musejí být výsledky potvrzeny do konání příštího závodu.
Za porušení pravidel může být odebráno pořadatelství v další sezóně.
6) Celkové hodnocení
Vyhlášení výsledků celé sezóny proběhne 17.10.2020 od 20.00 v Lidovém domě ve Staňkově.
Na rok 2021 se ruší podmínka pořadatelství zúčastnit se min. 8 závodů v sezóně.
Pořadatelé budou stejní jako bylo původně stanoveno pro rok 2020:
Hradec
Ves Touškov
Křenovy
Štítary
Honezovice
Všekary
Krchleby
Strýčkovice
Kostelec
Srbice

Více informací zde

Archiv zde

Počet článků: 0  Stránka: 

0

Pravidla ligy 2020

Více informací zde

Archiv zde

Články

Žádost o pořádání soutěže v rámci HOŘINY

Vzhledem k nastalé situaci je Galavečer přesunutý na zatím neurčený termín, pravděpodobně na jaro roku 2021.
Zájemci o pořádání soutěže v příštím ročníku OPH, mohou zasílat žádosti na rada.horiny@seznam.cz do konce měsíce října.
V listopadu by se pak měla sejít rada OPH na přípravné schůzi pro ročník 2021.

Více informací zde

Archiv zde