O lize

Hodnocení 8. ročníku soutěže

Soutěž ve Stříbře nám ukončila 8. ročník soutěže O pohár Hořiny. Pojďme ji zrekapitulovat.

Více informací zde

Archiv zde

Počet článků: 1  Stránka: 

0

Pravidla ligy 2020

Více informací zde

Archiv zde

Články

Žádost o pořádání soutěže v rámci HOŘINY

Vzhledem k nastalé situaci je Galavečer přesunutý na zatím neurčený termín, pravděpodobně na jaro roku 2021.
Zájemci o pořádání soutěže v příštím ročníku OPH, mohou zasílat žádosti na rada.horiny@seznam.cz do konce měsíce října.
V listopadu by se pak měla sejít rada OPH na přípravné schůzi pro ročník 2021.

Více informací zde

Archiv zde